Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Už od svojho vzniku mala naša jazyková škola dobré vzťahy s mnohými spoločnosťami a dopyt každým dňom rastie. Väčšina našich firemných klientov vyžaduje “špecializované kurzy” zamerané na profesionálnu obchodnú, či právnickú angličtinu. Elite má k dispozícii lektorov, vďaka ktorým kvalita týchto hodín prevyšuje ktorúkoľvek inú jazykovú školu na Slovensku.

 

My v Elite oceňujeme, že naši korporáni klienti podporujú svojich zamestnancov v dosahovaní cieľov v ich ďalšom vzdelávaní a profesionálnom rozvoji. Úzko spolupracujeme s oddeleniami ľudských zdrojov a manažérmi, a pomáhame našim klientom tieto ciele napĺňať. Študijné materiály sú navrhnuté tak, aby presne korešpondovali so záujmami klienta, či už sa jedná o klientov z oblasti IT, realít alebo napr. finančníctva. Je samozrejmosťou, že pri práci so spoločnosťami je za každých okolností zachovávaná diskrétnosť a dôvernosť.

 

Neváhajte nás kontaktovať a uvidíte, prečo sa veľké úspešné firmy obracajú vo výučbe jazyka práve na nás!Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Terminológia používaná v právnických kruhoch je veľmi špecifická vo všetkých jazykoch, angličtinu nevynímajúc. V našom kurze právnickej angličtiny Vám detailne priblížime právny systém Európskej Únie, Veľkej Británie a USA, ako aj slovnú zásobu s touto témou spojenú.

 

Kurz vedie skúsený americký právnik a lektor David F. Rubin, a okrem rôznych právnych systémov pokrýva aj problematiku zmlúv, pracovného práva či práva obchodných spoločností. Učivo sa venuje i nadobudnutiu jazykových zručností potrebných pri právnickej korešpondencii alebo pri tvorbe prezentácií. Kurz je určený právnikom a študentom práva, ktorých znalosť angličtiny je minimálne na úrovni vyššie pokročilý (upper-intermediate). V prípade záujmu vieme vytvoriť aj kurz právnickej angličtiny šitý na mieru, zameraný na špecifické aspekty práva.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Kurz je určený pre tých, ktorí pracujú v oblasti finančníctva a účtovníctva a chcú si zdokonaliť jazykové schopnosti v tejto špecializovanej oblasti. Osvojenie si učiva obsiahnutého v tomto odbornom kurze si vyžaduje, aby účastníci disponovali znalosťou angličtiny na úrovni B2. Zameranie kurzu je možné prispôsobiť individuálnym potrebám a venovať sa témam, ktoré sú pre klienta najviac relevantné. Kurz ponúkame aj vo forme prípravy na medzinárodnú skúšku z finančnej angličtiny.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 6


Popis a špecifikácia:

Elite spolupracuje s výbornými lektormi, ktorí majú s učením francúzskeho jazyka roky skúseností. Naše kurzy francúzštiny sú perfektné pre korporátne prostredie, ako aj pre jednotlivcov. Ako všetky naše služby, aj kurzy francúzštiny sú kompletne prispôsobené potrebám konkrétneho klienta. Každá hodina je skutočným francúzskym zážitkom.

 

A keďže sme o kvalite našich kurzov presvedčení, s radosťou Vám ponúkneme skúšobnú hodinu zdarma.Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

teen 15-18r, dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 5